Radikale Aalborg

Politik

Valgprogram byrådsvalget 2021
Radikale Venstre Aalborg har mange holdninger til den lokale politik i Aalborg kommune. Nogle af dem er samlet her i valgprogrammet. Der er mange områder, der ikke er omtalt i valgprogrammet. Det er ikke udtryk for manglende holdninger men blot udtryk for, at vi ikke har formuleret noget særskilt om emnet i forbindelse med byrådsvalget 2021. Skriv endelig til os og spørg, hvis der er noget særligt du er interesseret i.

Resolutioner Radikale Venstre
Medlemmerne har meget stor indflydelse på Radikale Venstres politik. På det årlige landsmøde stemmer vi om alle medlemmernes forslag (i 2020 var der næsten 150 forslag!) Det, der bliver vedtaget, er officiel radikal politik og gælder i tre år. 

Principprogram Radikale Venstre
Radikale Venstres grundlæggende principper

Radikale Venstres politik 
En indføring i Radikale Venstres politik på de fleste områder