Radikale Aalborg

Tør vi, Kan vi

FREMAD

Jes Lunde ny spidskandidat til byrådsvalget

På en ekstraordinær generalforsamling 10. august blev tidligere folketingsmedlem Jes Lunde enstemmigt valgt som ny spidskandidat til Byrådsvalget i Aalborg kommune.

Når vælgerne i Aalborg kommune tirsdag d. 16. november 2021 skal til stemmeurnerne, kan de stemme på Jes Lunde som spidskandidat for Radikale Venstre. Det besluttede vælgerforeningen 10. august 2021. Pladsen som spidskandidat var blevet ledig da Jørgen Hein inden sommerferien meddelte, at han alligevel ikke ønskede at genopstille.

2021-11-01 15.07.20

Valgprogram og mærkesager

Her kan du læse Radikale Venstre Aalborgs valgprogram og mærkesager

På billedet er vores tre topkandidater i fuld gang med at føre valgkamp.

Du kan selv følge kandidaterne på deres Facebooksider:

Spidskandidat: Jes Lunde

2. Daniel Nyboe Andersen

3. Heidi Holler

Radikale Venstre trækker støtten til Aalborg Alliancen

Radikale Venstre ønsker ikke længere at bakke op om Aalborg Alliancen. Da vi gik med i aftalen i 2018, ønskede vi at styrke beskæftigelsen i Aalborg og nedbringe dimittendledigheden samt arbejde for en 3. Limfjordsforbindelse, men med østlig linjeføring.

“Vi har hele tiden gjort klart, at vi ikke ønskede en forbindelse over Egholm. Læser man budgetaftaleteksten fra 2018, står der også, at der henlægges penge til en 3. Limfjordsforbindelse. Der står ikke noget om linjeføring over Egholm.” Siger Philip Tarning-Andersen, formand for Radikale Venstre Aalborg og uddyber:

“Vi har til gengæld siden set, at de andre partier bag aftalen mener det handler om en forbindelse over Egholm og udelukkende den mulighed, samt at fokus på beskæftigelsesdelen er lille.”

Radikale har listen klar til Aalborg byråd

Radikale Venstre Aalborg har afholdt digitalt opstillingsmøde og har nu 12 kandidater klar til det kommende byrådsvalg i Aalborg Kommune.

Jørgen Hein var allerede valgt som partiets spidskandidat på et selvstændigt opstillingsmøde i efteråret, og formålet med dette møde var derfor at få fastlagt resten af listen. Det gav opstilling til yderligere 11 kandidater.

På pladserne fra to til fem på listen kom Daniel Nyboe Andersen, Heidi Holler, Jens Christian Møller og Mulle Jensen.

Grønt valgforbund

Radikale Venstre Aalborg , SF Aalborg, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten Aalborg og Alternativet Aalborg har indgået et grønt valgforbund ifm. med kommunalvalget 2021 i Aalborg Kommune.

Partierne i valgforbundet er enige om at afvise forslaget om en motorvej hen over Egholm og at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner til dette projekt.

Partierne går ind for, at der investeres i bedre og mere fleksibel kollektiv trafik, flere cykelstier og andre forbedringer for cyklister for at flytte mennesker fra biler over i den kollektive trafik og over på cykler.

Radikale Venstre Aalborg vælger ny formand

På en digitalt afholdt generalforsamling har Radikale Venstre Aalborg valgt ny formand.

Valget faldt på Philip Tarning-Andersen. Han var sidste år nummer tre på Radikale Venstres liste til Europa-Parlamentsvalget. Derudover arbejder han som energimeteorolog hos Centrica Energy Trading i Aalborg.