Radikale Aalborg

Meld dig ind

Meld dig ind her

Kunne du tænke dig at være med til at kæmpe for den radikale sag og være med til at udforme den radikale politik? Så meld dig ind i Radikale Venstre.

Lokalt i Aalborg kommune har vi møder mindst en gang om måneden og står både for at arrangere Radikale Venstre deltagelse i forskellige events, interne møder om politikudvikling. Derudover afgør vi den politik Radikale Venstre går til kommunalvalg på og opstiller både kandidater til kommunal- og Folketingsvalgene.

Regionalt i Nordjylland diskuterer vi både politikken i regionsrådet og opstiller den radikale liste til regionsrådsvalget samt kan opstille to kandidater til Europa-Parlamentsvalget. Det er ofte her, vi holder møder med landspolitikere, blandt andet vores storkreds’ radikale folketingsmedlem, Marianne Jelved.

Nationalt har vi fire store møder om året. Landsmødet i september, nytårsstævnet i januar samt et forårs- og efterårsmøde. Til landsmødet kan alle radikale medlemmer deltage og tage ordet på talerstolen både den generelle politiske debat eller til debat om specifikke resolutioner. Nytårsstævnet har hvert år et tema med mange spændende oplægsholdere inden for området. Forårs- og efterårsmøderne byder på flere spændende oplæg arrangeret af de radikale medlemmer.

Et medlemskab af Radikale Venstre giver altså mulighed for at deltage i både spændende arrangementer, præge den radikale politikudvikling og ikke mindst være en del af et stærkt fællesskab, der alle kæmper for den politiske retning, Radikale Venstre står for.

Medlemskab koster 515 kr./år 
Medlemskab for studerende koster 415 kr./år

Meld dig ind her

Alle kan blive medlem af Radikale Venstre. Vi er et parti med højt til loftet og en lang tradition for debat, meningsudvekslinger og plads til uenighed og forskellighed. Så der er altså intet krav om, at du skal være enig i alt. Tværtimod. Mange melder sig ind for at være med til at præge politikken i den retning, de mener, er den rette. Hvis du støtter op om at fremme radikale værdier og indflydelse, så er Radikale Venstre det rette sted for dig.