Radikale Aalborg

Radikale Venstre Aalborg har afholdt digitalt opstillingsmøde og har nu 12 kandidater klar til det kommende byrådsvalg i Aalborg Kommune.

Jørgen Hein var allerede valgt som partiets spidskandidat på et selvstændigt opstillingsmøde i efteråret, og formålet med dette møde var derfor at få fastlagt resten af listen. Det gav opstilling til yderligere 11 kandidater.

På pladserne fra to til fem på listen kom Daniel Nyboe Andersen, Heidi Holler, Jens Christian Møller og Mulle Jensen.

Nummer to på listen er Daniel Nyboe Andersen, 43 år, iværksætter hos Danske Fagkonferencer og Fageksperter.dk, tidligere 1. viceborgmester i Aalborg kommune.

Om sin opstilling siger han: ”Den helt store opgave bliver, at sørge for at få alle med og samle alle op efter mere end et år med COVID-19. Vi har stort set alle sammen haft et usædvanligt hårdt år med ekstra slid og stress og brug af alle ressourcer for at holde ud og holde ved. Jeg vil have ekstra fokus på, at kommunen gør en ekstra indsats for at få hjulpet alle godt i gang på den anden side af pandemien. Det er der et kæmpe behov for!”

Listens nummer tre er Heidi Holler, 31 år, mor til to døtre og Udviklingskonsulent hos Region Nordjylland.

Hun fortæller: “Jeg vil kæmpe for det gode familieliv i Aalborg Kommune. Det indebærer kvalitet og frihed i dagtilbud og skole, et bredt udvalg af kultur- og fritidsinteresser og attraktive job- og karrieremuligheder.”

Nummer fire på listen er Jens Christian Møller, 37 år, Indkøbschef.

Han forklarer: “Jeg vil sætte mine professionelle kompetencer i spil, for at få klimapolitik og plads til personlig frihed omsat fra tanke til handling. Jeg ønsker at gøre lokalpolitik håndgribeligt for den enkelte nordjyde, og inspirere til trivsel for alle sociale lag. Mine mærkesager er bæredygtighed og livskvalitet for den enkelte”

Listens nummer fem er Mulle Jensen, 53 år, overlæge på Aalborg Universitetshospital, også opstillet til regionsrådet.

Hun fortæller: “Som læge vil jeg gerne fokusere på forebyggelse og sundhed. Jeg mener, at vi skal satse langt mere på at forebygge de kroniske sygdomme, som i dag rammer alt for mange borgere. Derudover vil jeg fokusere på bæredygtighed, hvor Aalborg som stor kommune et stort ansvar.”

Pladserne fra seks til 12 på listen besættes af Niels Mølgård, Anders Hind, Frederik Asgeir Berg, Keld Kollerup Kvist, Jakob Hast Prins, Jan Skrubbeltrang og Theis Michelsen Nielsen. Partiets bestyrelse er bemyndiget til at kunne opstille flere kandidater nederst på listen, hvis flere skulle få interesse frem mod valget.