Teglværksejer A.F. Olsen 1913 – 36. Borgmester 1921 – 24.

Overpakmester M.R. Elin  1937 – 38

Overlærer Thora Pedersen 1939 – 42

Ikke repræsenteret i byrådet 1943 -1969

Landsretssagfører Per Gudme 1970 – 73

Murermester Harald Jensen 1970 – 73

Skoleinspektør Niels Hjort Johansen 1974 – 85

Ikke repræsenteret i byrådet 1986 -1989

Lektor Peter Hvid Jensen 1990 – 21. august 91

Anlægsgartner Preben Pedersen 21. august 1991 – 2009. Rådmand 2007 – 2009.

Iværksætter Daniel Nyboe Andersen 2006 – 2017. 1. Viceborgmester 2014 – 17.

Forstander Jørgen Hein. 2013 – ? Rådmand 2018-