Radikale Aalborg

Teglværksejer A.F. Olsen 1913 – 36 Borgmester 1921 – 24.

Overpakmester M.R. Elin  1937 – 38

Overlærer Thora Pedersen 1939 – 42

Ikke repræsenteret i byrådet 1943 -69

Landsretssagfører Per Gudme 1970 – 73

Murermester Harald Jensen 1970 – 73

Skoleinspektør Niels Hjort Johansen 1974 – 85

Ikke repræsenteret i byrådet 1986 -89

Lektor Peter Hvid Jensen 1990 – 21. august 91

Anlægsgartner Preben Pedersen 21. august 1991 – 2009 Rådmand 2007 – 09.

Iværksætter Daniel Nyboe Andersen 2006 – 17 og 2022 –  1. Viceborgmester 2014 – 17.

Forstander Jørgen Hein 2013 – 2021 Rådmand 2018-2021

Kommunaldirektør Jes Lunde 2022 – Rådmand 2022 –