Radikale Aalborg

Grønt valgforbund i Aalborg Kommune

Radikale Venstre Aalborg , SF Aalborg, Trafikalt Folkeparti, Enhedslisten Aalborg og Alternativet Aalborg har indgået et grønt valgforbund ifm. med kommunalvalget 2021 i Aalborg Kommune.

Partierne i valgforbundet er enige om at afvise forslaget om en motorvej hen over Egholm og at Aalborg Kommune bidrager med 600 millioner kroner til dette projekt.

Partierne går ind for, at der investeres i bedre og mere fleksibel kollektiv trafik, flere cykelstier og andre forbedringer for cyklister for at flytte mennesker fra biler over i den kollektive trafik og over på cykler.

Partierne er enige om, at hastigheden for trafikken på de bynære motorveje skal sænkes og at der bør investeres i omlægninger i og ved Limfjordstunnelen for at reducere risikoen for uheld. Lavere hastighed vil også reducere støjgenerne for beboerne langs motorvejen og skal kombineres med investeringer i andre støjdæmpende foranstaltninger her.

Partierne er uenige om nødvendigheden af og det fornuftige i at etablere et ekstra tunnelrør. (Radikale Venstre er tilhængere af en 3. Limfjordsforbindelse i form af et ekstra tunnelrør i nærheden af den eksisterende Limfjordstunnel i øst. Bl.a. Enhedslisten ønsker slet ikke nogen ny forbindelse, Red.)

Partierne er i øvrigt enige om at arbejde for mere biodiversitet, støjdæmpning, sikring af drikkevand, cykelstier, mindre luftforurening, mere natur (også bynatur) ambitiøse klimabudgetter og forpligtende klimaplaner, som betyder, at vi i Aalborg Kommune kan levere vores del af reduktionen med CO2 udslip med mindst 70 % i 2030.

Omtale af valgforbundet på TV2Nord

På vegne af partierne d. 20. marts 2021:Radikale Venstre: Formand Radikale Aalborg, Philip Tarning-Andersen, 2967 3019, philiptarning@gmail.com

Socialistisk Folkeparti: Formand SF Aalborg, Allan Norré Pedersen, 2327 2181, allan.norre@gmail.com

Trafikalt Folkeparti: Anders Wested, 2048 9503, anderswested@live.dk

Enhedslisten: Gruppeformand, Per Clausen, 3167 5008, pc-byraad@aalborg.dk

Alternativet: Forperson i Aalborg, Jens Harder, 6116 8444, jens180980@gmail.com