Radikale Aalborg

Det lykkedes borgmester Thomas Kastrup-Larsen at samle samtlige partier bag et godt forlig i Aalborg.

Som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen er jeg rigtig glad for et løft på 43 millioner til ældreområdet samt 18 millioner tilført voksen-handicapområdet. Endvidere fik vi bevillinger til 5 plejehjem, sygeplejeklinik i Gistrup samt godt en million til forbedring af aktivitetscentrene hvert år de kommende 4 år.
Der er jo et voldsomt pres på voksen-handicapområdet, så det lykkedes at få iværksat en analyse af de styringsmæssige forhold. Analysen skal have fokus på overgange mellem de forskellige forvaltninger.

Set med radikale øjne er jeg også glad for penge til Kirkens Korshær, en del sundhedsindsatser bl.a. bevægelse i folkeskolen og forebyggende indsatser for voksne samt fokus på unges mentale sundhed.

Kunsten i Aalborg blev også tilgodeset, bl.a. Kunstfonden, Utzon Centret, Kunsthal Nord og musikalsk leg og læring. I forvejen er der bevilget 10 mio til kulturen i Aalborg.

Der blev fundet penge til en landsbypulje, der skal sikre landsbymiljøerne, penge til Gateway i Gistrup, og der er stadig 1,5 mio til diverse tiltag i landdistrikterne.

På det grønne område blev der givet penge til biodiversiteten, frugt og bærbuske i byen, skovrejsning samt 60 mio til cykelstier.

På skoleområdet fik vi tilbageført spareforslaget med pædagoger i undervisningen. Der bliver endvidere arbejdet videre med Aalborg som røgfri kommune.

Jørgen Hein